Návratnost investice

Jedním z mnoha diskutovaných témat ohledně problematiky tepelných čerpadel je jejich  návratnost. V povědomí lidí převládá názor, že tepelné čerpadlo stojí přibližně 300 až 400 tisíc, tudíž se jim tato investice nikdy nevrátí. Ceny tepelných čerpadel už ovšem zdaleka nedosahují těchto závratných čísel a proto jsou dnes dostupnější širší veřejnosti. Vezměme např. klasickou českou domácnost o 4 osobách, novostavba, vytápěná plocha cca 150 m2. Roční náklady na plyn v tomto domě budou činit přibližně 35.000,-, náklady na elektřinu 20.000,-. Dostáváme se k celkovým provozním nákladům na energie 55.000,-. Čím starší dům, tím je větší tepelná ztráta a s tím samozřejmě stoupá potřeba energie na vytápění. Dostáváme se pak lehce k částce 70.000,- za plyn a elektřinu ročně, což už je nemalý zásah do rodinného rozpočtu.  
Úspora tepelného čerpadla se dá poměrně dobře odvodit z těchto celoročních nákladů. U kvalitního značkového tepelného čerpadla např. z Německa, Švédska, Japonska, Švýcarska, nebo Rakouska můžeme počítat, že se tyto náklady zmenší o polovinu. Dostáváme se pak k jádru celé problematiky návratnosti. Podělením investičních nákladů u rekonstrukce, nebo vícenákladů v případě, že se jedná o novostavbu, zjistíme návratnost v letech. V tabulce níže jsou uvedeny průměrné návratnosti pro typické rodinné domy.

Tepelná ztráta
8 kW (většina novostaveb)
15 kW (stávající RD 1970 – 1995)
25 kW (nový bytový dům, starší velký dům z kamene či cihel)
Pořizovací cena TČ
220.000,-
280.000,-
420.000,-
Novostavba
4,8 let
4,5 let
4,1 let
Starší RD z cihel (záměna stávajícího plyn. kotle)
8,8 let
8 let
5,4 let

Z tabulky je patrné, že čím vyšší je tepelná ztráta, tím dříve se investice do tepelného čerpadla vrátí. To platí jak pro novostavby, tak pro starší rekonstruované domy. Tabulka byla sestavena na zákl. průměrných normovaných hodnot, tzn. venkovní výpočtová teplota -15°C, pokojová teplota 20°C, topný systém podlahové vytápění u novostavby, radiátory u stávajících objektů, typ tepelného čerpadla vzduch/voda.

Závěrem je třeba říci jednu podstatnou informaci ohledně návratnosti. Návratnost je hodnota velmi individuální a má na ni vliv mnoho různých faktorů. Chceme-li však znát její přesnou hodnotu pro náš dům, musíme vycházet z naší konkrétní spotřeby. 

Reference tepelná čerpadla

Kontakty
O nás

NEOSOLAR, spol. s r.o. Pávovská 5456/27a 58601 Jihlava  IČO: 26287030  DIČ: CZ26287030  telefon: +420 567 313 652
Nové modely špičkových MPPT regulátorů Victron Energy až do výkonu 100A
Nové modely špičkových MPPT regulátorů nejvyšší kvality od firmy Victron Energy až do výkonu 100A s nadstandardní zárukou 5 let.