Tepelná čerpadla země/voda

Plošný kolektor


Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.
Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země „pod sebou" přibližně 2 % energie. Zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy „nad sebou", kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský „hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá. Dobře provedený plošný kolektor se tedy nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje. V jarním a letním období je energie dodávaná ze slunce tak vysoká, že kolektor rychle regeneruje a tepelné čerpadlo současně může dodávat teplo pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén. • Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem má o nízké investiční náklady, které jsou jen o málo vyšší než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
 • Spotřeba elektřiny je přibližně o 20 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
 • Systém země/voda s plošným kolektorem, lze instalovat v porovnání s vrty velmi rychle a bez velkého papírování • Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 300 až 1000 m2.
 • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky
 • Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout
 • Na ploše zemního kolektoru nesmí být umístěn žádný stavební objekt jako zahradní domek, garáž, pergola atd.
 • Taktéž je nutné zapomenout na zahradu s ovocnými nebo jinými stromy, které by byly chladným potrubím velmi vychlazovány a špatně by vegetovaly.
 
 
Hlubinný vrt


Ve spodní podpovrchové vrstvě půdy, tzv. „podpovrchové geotermální vrstvě“ se skrývá zdroj tepla, který je možno využívat celoročně, protože má v podstatě konstantní teplotu. je možno jej využívat pro jakýkoli typ budovy, velkou či malou, veřejnou či soukromou. V různých oblastech je též tento způsob nazýván „vrt, kolektor ve vrtu, vertikální kolektor“. Vyžaduje minimum prostoru a hlubinný vrt je možno provést i na nejmenších parcelách. Proto představuje nejlepší řešení při přechodu od vytápění fosilními palivy na vytápění geotermální energií.

Stejně jako u plošného kolektoru v uzavřeném systému cirkuluje nemrznoucí směs (směs vody s prostředkem proti zamrzání). Podle projektovaného výkonu vašeho tepelného čerpadla vám specializovaná firma určí hloubku a počet vrtů, do nichž se pak uloží plastové hadice vytvarované do tvaru písmene U. • Tepelné čerpadlo s vrty má stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách
 • Spotřeba elektřiny je přibližně o 20 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
 • Díky malým nárokům na prostor lze tepelné čerpadlo s vrtem realizovat u většiny objektů
 • Vrt je možné využít pro levné chlazení domu v letním období (pasivní chlazení, při kterém se využívá pouze vrt a nikoliv tepelné čerpadlo) • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtu
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení
 • Riziko ovlivnění spodní vodyTepelná čerpadla s vrty se nejlépe hodí do oblastí s tvrdým podložím. Naopak v oblastech, kde se nachází do velké hloubky písky a štěrky, je vrtání obtížnější. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty pro tepelné čerpadlo provést už před stavbou pod základovou deskou.

Reference tepelná čerpadla

Kontakty
O nás

NEOSOLAR, spol. s r.o. Pávovská 5456/27a 58601 Jihlava  IČO: 26287030  DIČ: CZ26287030  telefon: +420 567 313 652
Nové modely špičkových MPPT regulátorů Victron Energy až do výkonu 100A
Nové modely špičkových MPPT regulátorů nejvyšší kvality od firmy Victron Energy až do výkonu 100A s nadstandardní zárukou 5 let.