Nová zelená úsporám 2015-2021  

Základní shrnutí informací pro zájemce o solární fotovoltaické systémy:

Základní vlastnosti elektrárny musí být:

-      Elektrárna musí být tzv. bezpřetoková – nesmí pouštět nepotřebnou energii do sítě. Za takovou energii nejen že nic nedostanete, ale ještě za ni zaplatíte.

-      Maximální výkon 10kWp (vysvětlíme dále)

 

Na co můžete získat dotaci:

1.      Na solární fotovoltaický systém pro přímý ohřev teplé užitkové vody

Vyrobená energie putuje přímo do topné spirály a ohřívá tak vodu.

Toto je nejjednodušší a nejefektivnější způsob využití a naakumulování vyrobené energie do teplé vody. Voda tak vlastně slouží jako akumulátor.

 

2.   Na solární fotovoltaický systém bez baterií s tepelným využitím přebytků

To znamená, že vyrobená energie putuje do domovního elektrického rozvodu a z přebytků ohříváme vodu.

Doporučujeme pro domy, kde dokážeme veškerou vyrobenou energii spotřebovat ihned. Tento systém je ale zcela nefunkční při „blackoutu“ (výpadku dodávky z rozvodné sítě).

 

3.   Na solární fotovoltaický systém s bateriemi často nazývaný jako hybridní

To znamená, že během dne, kdy vyrábíme energii a často v rodinných domech nejsme schopni ji ihned spotřebovat, se energie ukládá do baterií pro pozdější využití.

Tento systém zůstává funkční při „blackoutu“ a váš dům je pak zásoben energií z baterií.

 

Jak je elektrárna výkonná a kolik zabere na střeše místa?

U výkonu solární elektrárny se setkáváme s výkonem uvedeným např. 3kWp. Co to vlastně znamená?

Wp = špičkový, tedy maximální výkon panelu, kterého v provozu dosahujeme jen vzácně.

Dnes se pro stavbu elektrárny nejčastěji používají solární panely o výkonu 260Wp (velikost panelu je 1,6 x 1m). Takže na výkon 1kWp potřebujeme zhruba 4 panely. Solární elektrárna o výkonu 3kWp se tedy skládá z 12ks panelů.

 

Kolik energie za rok takový 1kWp (4 panely) vyrobí? Je to zhruba 1000kWh.

 

V rámci dotací „Zelená úsporám“ se počítá s maximální velikostí elektrárny na rodinném domě 10kWp. Aby ale byla dotace co nejvýhodnější a abychom vyrobenou energii dokázali rozumně spotřebovat, musíme počítat s velikostí pro RD v rozmezí 2 – 5kWp

1kWp elektrárny (4 panely) zaberou na šikmé střeše zhruba 7m2. Na ploché je to o něco více.

 

 Kolik energie vyrobím v létě a kolik v zimě?

 

Solární elektrárna o výkon 3kWp nám vyrobí:

V letním období průměrně 12 kWh/den

V zimním období průměrně 3kWh/den

S tímto údajem musíme pracovat při dimenzování kapacity baterie. Musíme odhadnout, kolik energie dokážeme spotřebovat ihned a jak velké baterie potřebujeme na přebytky.

 

Návratnost investice?

Návratnost Vaší investice si orientačně jednoduše spočítáte sami.

Modelový příklad:

Mám elektrárnu o výkonu 3kWp. Ta nám vyrobí za rok zhruba 3x 1000kWh, tedy cca 3000kWh. Dále se podíváte do ceníku Vašeho dodavatele, kolik zaplatíte za 1kWh (obvykle je to 2,5 až 4,5Kč).

Samotný výpočet může vypadat takto:

Vyrobíte si Vaší elektrárnou 3000kWh/rok x 4Kč = ušetříte 12.000 Kč/rok.Toto ale platí za předpokladu, že dokážete spotřebovat veškerou vyrobenou energii z Vaší elektrárny a to ve vysokém tarifu, což je ale bez baterií nereálné.

Nyní jednoduše vydělíte pořizovací cenu elektrárny částkou, kterou uspoříte za rok a máte zhruba počet let, za které se Vám investice vrátí.

  

Investice do solární elektrárny a jaká je optimální velikost:1.   solární fotovoltaický systém pro přímý ohřev teplé užitkové vody:
Cena vč. instalace a DPH je 80.000 Kč (dotaci až 35.000 Kč)
Více informací o sestavě naleznete zde:
http://www.eshop.neosolar.cz/fotovoltaika/fotovoltaicky-ohrev-vody/
  
2. na solární fotovoltaický systém bez baterií s tepelným využitím přebytků
Cena vč. instalace a DPH je 45-50.000 Kč za 1kWp
Ideální výkon vzhledem k dotaci je zhruba 3kWp. Vaše investice je tedy zhruba 150.000 Kč vč. DPH. (můžeme získat dotaci až 55.000 Kč)
  
3. na solární fotovoltaický systém s bateriemi často nazývaný jako hybridní

Ideální výkon 2,4 kWp bude stát orientačně 280.000 Kč (dotace až 70.000)
Ideální výkon 3,90 kWp tedy bude stát orientačně 390.000 Kč (dotaci až 100.000)
 
Uvedené ceny jsou orientační, zahrnují kompletní dodávku a instalaci solární fotovoltaické elektrárny vč. vyřízení všech potřebných povolení a registrace.

 

Je možné vyrobenou elektřinou topit?

Ano, možné to je. Je zde však jeden zásadní problém - topit potřebujeme v zimním období, což je období s minimálními solárními zisky. Den je v zimním období krátký, často je zataženo, mlhy. Pokud je námraza, nebo sněhová pokrývka na panelech, pak je systém mimo provoz.

Naše mnohaleté praktické zkušenosti: v zimě nám solární energie postačí pro udržení nabitých baterií, nebo lehce přihřeje vodu v zásobníku. Solární energie jako primární zdroj vytápětí je nepoužitelná.

Většinu energie tedy vyrobíme od jara do podzimu.

  

Zde základní informace k dotacím Nová Zelená Úsporám:

Zahájení instalací: po 1.1. 2016
Ukončení příjmu žádostí: do  31.12 2021 takže není potřeba spěchat

Pro koho je dotace určena:
Pro majitele nebo stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Základní pravidla:

1.   Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

2.   Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření

3.   Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Výše podpory

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000

C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

 

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.4

C.3.5

C.3.6

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

         Qss.u

[kWh.rok-1]

  ≥ 1 700

≥ 1 700

≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

      70

     70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Možná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

80

-

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp-1]

-

1,75

1,75

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 


Ochrana osobních údajů
© 2021 www.neosolar.cz | realizace Big point, 3Nicom websolutions