Ohřev bazénu a teplé vody

Ohřev bazénů solárním systémem je výhodný, protože se kryje nabídka solárního tepla s jeho poptávkou. Lze ohřívat vnější (sezónní) i vnitřní (celoroční) bazény. Ohřev se provádí plastovými absorbéry nebo plochými zasklenými kolektory, zásadně ne kolektory vakuovými. Plastové absorbéry se instalují zejména u venkovních bazénů s bazénovou technologií mimo obytný dům. Ploché zasklené kolektory se instalují naopak u bazénů, které jsou součástí domu nebo které zde mají bazénovou technologii.

Dimenzování velikosti kolektorové plochy je závislé na typu kolektoru, prostorových možnostech jejich umístění i zbylé solární technologie, objemu a velikosti hladiny bazénu, klimatické oblasti instalace, tepelných ztrátách bazénu (tepelná izolace, zakrývání bazénu, dynamika větru atd.), hodnotě preferované teploty vody atd. Pro orientační představu velikost kolektorové plochy tvoří 40% plochy hladiny u vnitřních bazénů a 50 – 70% u vnějších bazénů.
 
Ohřev bazénu se vždy snažíme kombinovat s ohřevem teplé užitkové vody nebo s přitápěním nebo s obojím. U vnitřních bazénů se solární energie současně může využívat k podlahovému vytápění bazénové místnosti. Účelem je udržovat teplotu vzduchu vyšší než teplotu vody a předcházet tak problémům s vysokou vzdušnou vlhkostí.
 
Při použití plastových absorbérů je v kolektorech ohřívána přímo bazénová vody. Při použití zasklených plochých kolektorů je bazénová voda ohřívána přes trubkový výměník. Solární okruh je naplněn nemrznoucí kapalinou na bázi propylenglykolu a oddělený od vlastní bazénové vody. V tomto případě se výměník vkládá do okruhu bazénové filtrace nebo ještě lépe do samostatného bazénového okruhu s vlastním čerpadlem na vodu. Toto řešení je provozně levnější a instalačně a provozně spolehlivější.

 

Ochrana osobních údajů
© 2018 www.neosolar.cz | realizace Big point, 3Nicom websolutions