Jak si správně vybrat ?

Správný výběr typu tepelného čerpadla a správné dimenzování jeho výkonu jsou dva nejdůležitější faktory, na které je potřeba brát zřetel při jeho pořízení. Spolehlivý a odborně způsobilý dodavatel tepelného čerpadla musí být schopen provést dokonalou analýzu aktuálního stavu a potřeb objektu, ve kterém má být tepelné čerpadlo nainstalováno a uživateli předložit optimální řešení vhodné pro dané konkrétní podmínky. Samozřejmostí je i zohlednění požadavků a možností investora.

Výsledkem musí být dokonale fungující systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody jedním z nejekologičtějších obnovitelných zdrojů - tepelným čerpadlem.

Správnou volbou odborného, spolehlivého a seriózního dodavatele tepelného čerpadla to vše začíná.

Jak si správně vybrat?

Energie. Kdykoliv. Kdekoliv


Ochrana osobních údajů
© 2024 www.neosolar.cz | realizace Big point, 3Nicom websolutions