Tepelná čerpadla země - voda

Plošný kolektor

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země „pod sebou" přibližně 2 % energie. Zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy „nad sebou", kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský „hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá.

Dobře provedený plošný kolektor se tedy nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje. V jarním a letním období je energie dodávaná ze slunce tak vysoká, že kolektor rychle regeneruje a tepelné čerpadlo současně může dodávat teplo pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén.

  • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením.
  • Systémy vzduch/voda se instalují jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor.
  • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty.
  • Systém vzduch/voda je velmi vhodný pro vytápění sezonních bazénů.

Hlubinný vrt

Ve spodní podpovrchové vrstvě půdy, tzv. „podpovrchové geotermální vrstvě“ se skrývá zdroj tepla, který je možno využívat celoročně, protože má v podstatě konstantní teplotu. Je možno jej využívat pro jakýkoli typ budovy, velkou či malou, veřejnou či soukromou. V různých oblastech je též tento způsob nazýván „vrt, kolektor ve vrtu, vertikální kolektor“. Vyžaduje minimum prostoru a hlubinný vrt je možno provést i na nejmenších parcelách. Proto představuje nejlepší řešení při přechodu od vytápění fosilními palivy na vytápění geotermální energií.

Stejně jako u plošného kolektoru v uzavřeném systému cirkuluje nemrznoucí směs (směs vody s prostředkem proti zamrzání). Podle projektovaného výkonu vašeho tepelného čerpadla vám specializovaná firma určí hloubku a počet vrtů, do nichž se pak uloží plastové hadice vytvarované do tvaru písmene U.

  • Stejné jako u venkovních, navíc však delší životnost než venkovní vzduch/voda, menší riziko poškození cizí osobou, krádeže atd.
  • Odpadávají problémy s odvodem kondenzátu, který nemůže uvnitř zamrznout.
  • Jedinou nevýhodou je potřeba prostoru uvnitř budovy cca 2x3 m nejlépe v rohové části objektu.

Ochrana osobních údajů
© 2023 www.neosolar.cz | realizace Big point, 3Nicom websolutions